zaterdag 6 juli 2019

Jetje nummer 15, 6 juli 2019

Jetje nummer 15, 6 juli 2019


Wat vindt u deze week in de Jetje


  • Weer eens een leuke publicatie. Dit keer in de "Linda". 
  • En daarbij hoort een verhaaltje over het gedrag van zestigjarigen. En dat staat er dan ook in. 
Voor degenen die zich afvroegen of mijn vertrek van Facebook de oplage van Jetje negatief heeft beïnvloed, dit is niet het geval. Het aantal downloads schommelt rond het normale maandelijkse gemiddelde.